รูปภาพผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

shadow

KOREA IN OCTOBER 2014 (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)

shadow

BIG 5 DUBAI NOVEMBER 2014

shadow

KOREA IN DECEMBER 2014 (ฤดูหนาว)

shadow

JAPAN IN MARCH 2015

shadow