บริษัท CK.41 Tours Co., Ltd. เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี ได้รับการเชื่อถือจาก บริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06831 เป็นสมาชิกของ IATA TTAA, และ TAT และเป็น BSP AGENTทางบริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวแบบครบ วงจร ซึ่งรวมทั้งบุคลากร และมัคคุเทศก์ที่มีความชำนาญในแต่ละเส้นทางเป็นพิเศษ ซึ่งมากด้วยความรู้ ความสามารถและความใส่ใจในการให้บริการในทุกขั้นตอน ตลอดการเดินทาง